ફેક્ટરી ટૂર

ઉત્પાદન ક્ષમતા

જીડી
HTGH
52876 છે
આરટીવાય
UY7U6
GETRWTG
HDFH_1140

આર એન્ડ ડી ક્ષમતા

મેટસેરા સેર્મેટ ઉદ્યોગના સંશોધન અને વિકાસમાં સ્વ-નિર્ભર નવીનતાની ક્ષમતા અને તકનીકી ટીમને વહેંચે છે.સતત પ્રયત્નોથી મેટસેરાએ 30 થી વધુ રાષ્ટ્રીય બૌદ્ધિક સંપદા પેટન્ટ મેળવી છે.

HRTGFH
SHF
FG

ગુણવત્તા નિયંત્રણ

દરેક ઉત્પાદન ગુણવત્તા નિયંત્રક દ્વારા તપાસવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે મેટસેરા પાસે કડક ગુણવત્તા નિયંત્રણ સિસ્ટમ છે અને તેની પાસે વેચાણ પછીની સેવાઓ તરીકે વિનિમય માટે 3 મહિનાની વોરંટી છે.

yru6
ytjuy
swuyt
dswqadw
rewr